Planeringsstöd för Chalmers KIC-ansökan

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är uppfyllt. Däremot är inte beslutet att det blir en transport KIC klart ännu.

Resultat och förväntade effekter

Konsortium och nationell organisation är bildat och arbetar vidare med att få gemensamma projekt inom området.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförand fungerade enligt plan. Beslutet att dröja med en transport-KIC togs sannolikt på kommissionärsnivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01547

Statistik för sidan