Planeringsprojekt för mobilitet inom processning av biopolymerer

Diarienummer 2014-05730
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SP Food and Bioscience
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål - Möjlighet för Dr Kalep Filli att komma till SP Food and bioscience och Chalmers i Göteborg för att planera ett samarbete mellan hans universitet MAUTECH och SP/Chalmers - Utforma en komplett ansökan till VINNMER Marie Curie Incoming Målen uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att Dr Filli vidgade sitt kontaktnät i Sverige, samt skickade in en komplett ansökan om fortsatt samarbete. Effekterna av projektet förväntas bli 1. Ett besök av rektorn för MAUTECH till Göteborg i maj 2. En beviljad ansökan och därmed tre års fortsatt samarbete med Dr Filli i Göteborg 3. På lång sikt ett etablerat samarbete med nya livsmedel och nya produkter baserade på skogsbiprodukter på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget med den förväntade inkommande forskaren på plats i Sverige skrivande ansökan fungerade mycket bra i det att nätverk och samarbetsidéer stärktes samt att forskaren kunde utveckla sina idéer i samarbete med de svenska parterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.