Planeringsprojekt för etableringen av Växjö Återbruksby - Ett centrum för Återbruk och Cirkulär Ekonomi

Diarienummer 2014-03025
Koordinator Växjö kommun - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
Bidrag från Vinnova 490 832 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt har varit att ta fram en väl genomtänkt projekt- och etableringsplan för en återbruksby att placeras i anslutning till Växjös återvinningscentral vid Norrmark. I syftet ingick att skapa en positiv atmosfär runt projektidén och förankra den hos politiker, tjänstemän och medborgare och bana väg för den faktiska etableringen av byn genom bred samverkan mellan projektparterna. I och med att konceptet är utvecklat, projektplanen är framtagen, finansieringen säkrad och projektet förankrat bland intressenter anser vi att målet för projektet är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit framgångsrikt och förväntade resultat har uppnåtts och i viss mån överträffats då projektet har lyckats driva processen fram till ett politiskt beslut som säkrar finansiering för byggnationen av återbruksbyn. Anläggningen beräknas stå klar hösten 2017 och då öppna för att starta insamling, reparation och försäljning av second-hand produkter och samtidigt bereda arbete till personer som står utanför den traditionella arbetsmarknaden. återbruksbyn anses som en av de primära satsningarna inom ramen för visionen för Växjö som Europas Grönaste Stad.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit strukturerat runt sju arbetspaket som letts av arbetspaketsledare som har haft nära samarbete/dialog med projektledaren. Arbetet i arbetspaketen har genomförts av en arbetsgrupp som träffats löpande för att arbeta tillsammans, fördela uppgifter och utbyta erfarenheter inför dokumentation som sammanställts av arbetspaketsledare. Ett projektövergripande möte har arrangerats en gång per månad. Ett stort antal möten har genomförts med externa intressenter och två större idémöten har genomförts för allmänhet samt företag/organisationer.

Externa länkar

Mackens hemsida Växjö Kommuns hemsida Vöfabs hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.