Planeringshandbok om kollektivtrafik

Diarienummer 2012-04075
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Publicera en planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Resultat och förväntade effekter

Handboken tryckt och utskickad till alla kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Finns att ladda ner från SKL:s webbutik med adress webbutik.skl.se eller köps som bok för 375 kr + moms.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att ta fram handboken har letts av en styrgrupp med Janne Rusk, Sveriges Kommuner och Landsting som projektledare. En referensgrupp, med representanter från kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag,har bidragit med värdefulla synpunkter till projektet. Trivector Traffic, med Per Gunnar Andersson och Malin Gibrand som projektansvariga, har svarat för framtagandet av innehållet och skrivarbetet.

Externa länkar

Länk till skriften

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.