Planeringsbidrag, Urban mobility KIC (2014-2016)

Diarienummer 2014-06180
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har möjliggjort att Chalmers fortsätter leda ett starkt och trovärdigt konsortium inom urban mobility med målsättning att söka en KIC 2018, har kunnat synliggöra urban mobility som en prioritet för Europa, och har utvecklat innehållet i temat för en framtid ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare projektets framgångsrika genomförande har det Chalmers-ledda konsortiet en mycket stark position inför en KIC-ansökan 2018, med ett stort antal starka och mångdisciplinära partners. En förväntad effekt är en framgångsrik KIC-ansökan 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades och genomfördes framgångsrikt, men konkurrensläget underskattades, och starka konkurrenter seglade upp långt tidigare än väntat (förmodligen då detta är sista möjligheten att söka en KIC inom nuvarande EIT SIA). Detta innebar att budgeten underskattade behovet av tjänster och support, bl a med kommunikation och hemsideutveckling. Undferskottet täcktes framgångsrikt med hjälp av in-kind insatser samt ytterliga resurser från Chalmers sida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.