Planeringsbidrag mobilitet Chalmers och DB Schenker. Möjligheter att öka transporteffektiviteten med Big data.

Diarienummer 2016-00138
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 15 497 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet har uppfyllts då en ansökan till Mobility for Growth, academy outgoing i samarbete med DB Schenker i Frankfurt är inlämnad till VINNOVA. Magnus Blinge har besökt DB Schenker i Frankfurt vid två tillfällen och är överens om ett lämpligt forskningsprojekt samt lokalisering av lämplig arbetsplats i DB Schenker koncernen. Magnus har även träffat nyckelpersonerna i samarbetsprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsbidraget var en inlämnad ansökan och i förlängningen en beviljad ansökan som innebär en stärkt karriärväg för Magnus Blinge som ledare för internationella samarbetsprojekt med akademi, myndigheter och näringsliv.

Upplägg och genomförande

Två Besök på DB Schenker i Frankfurt har genomförts. Vid första tillfället diskuterades innehåll och motiv till samarbetet och en gemensam inrikning som passade båda parter arbetades fram. I mellanperioden skrevs en draft av en fullständig ansökan vilken vid andra besöket diskuterades och finslipades. Magnus träffade då även de personer som han i så fall kommer att arbeta med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.