Planeringsbidrag-IndustriellSymbios - steg2

Diarienummer 2014-03999
Koordinator KanEnergi Sweden AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat