Planeringsbidrag för innovationstävling riktat mot miljöteknik för privata hushåll Naturskyddsföreningens regi

Diarienummer 2014-01512
Koordinator Svenska Naturskyddsföreningen
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Naturskyddsföreningen har uppfyllt syfte och mål genom att ta fram en ansökan för ett projektbidrag för att i Naturskyddsföreningens regi kunna genomföra en innovationstävling inom miljöteknikområdet med betydande miljöpotential som är relevant för föreningens medlemmar och andra samarbetspartners. Fokus har varit på innovationer som har privata hushåll som målgrupp. Planeringsbidraget har använts för att identifiera lämpliga samarbetspartners samt definiera vilka behov och teknikområden som ska omfattas för en ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ansökan för ett projektbidrag för att kunna genomföra en innovationstävling inom miljöteknikområdet. Innovationstävlingen kommer vara inriktat mot styr och reglering av villors energisystem och förhoppningen är att dessa system skall bidra till miljönytta genom energieffektivisering, laststyrning och underlättande av villaproducerad el. Naturskyddsföreningen har även ökat sin kompetens om innovationstävlingar och hoppas i framtiden kunna initiera och genomföra innovationstävlingar inom miljöteknikområdet.

Upplägg och genomförande

1. Identifiering av problemområden med potential för miljöförbättringar, med privatpersoner som behovsägare. Genomfört genom litteraturstudier, marknadsanalys och expertkontakter. 2. Urval av problemområde för vilket en tävling ska genomföras, definition av målen med tävlingen. Genomfört genom expertkontakter. 3. Identifikation och kontakt med samarbetsparter. Genomfört genom utskick till samarbetspartners. 4. Formulering av projektplan, en ansökan för projektbidrag, i samråd med experter för innovationsupphandling eller innovationstävlingar. är genomfört.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.