Planeringsbidrag för H2020, MG-5.4. - SUMA-projektet

Diarienummer 2015-02271
Koordinator Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - april 2015
Status Avslutat