Planeringsbidrag: Cyberphysical systems in Construction (CYSIC)

Diarienummer 2016-01680
Koordinator Smartilizer Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

CYSIC syftade till att utgå från resultaten i PEDIMA och planera upp ett utvecklingsprojekt och identifiera vidare teknikutvecklingsbehov. I detta har ingått att ta fram ett underlag för att söka finansiering (med partners) av ett större genomförandeprojekt. Allt detta har uppnåtts, och planeringsarbetet från CYSIC övergår nu till projektet Construction 4.0

Resultat och förväntade effekter

Konkurrensanalys - Genomfört i samarbete med flera branschföretag Kostnad/intäktsanalys (business case) - Genomfört Fortsatta tester av demonstratorn från PEDIMA - Genomfört som examensarbete med Linneuniversitetet och ett stort branschföretag Arkitekturutvecking utifrån resultat av tester - Genomfört Etablering av utvecklingskonsortium och utvecklingsplan - Genomfört Patentanalys för att så långt möjligt säkerställa clearance - Genomfört

Upplägg och genomförande

De största delarna av arbetet har utförts i samarbete med branschföretag och i samarbete med universitet (som examensarbete) för att kvalitetssäkra underlaget. Patentanalysen är genomförd i samarbete med en Europa-patentingenjör för att säkra att analysen är professionellt genomförd. Analysen av resultaten av diskussionerna med branschföretag, examensarbete, patentanalys, och planering av fortsatt projekt är genomfört inom egna företaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.