Planering och skrivande av FP7-ansökan

Diarienummer
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 59 400 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03012

Statistik för sidan