Planering och deltagande i HESUB STAGE 2

Diarienummer
Koordinator 3H Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00955

Statistik för sidan