Planering och deltagande i HESUB STAGE 2

Diarienummer
Koordinator 3H Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat