Planering av nationell testplats för kortdistanskommunikation (verklighet)

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med studien är att genom att identifiera starka behov som finns för etablering av ett utökat nationellt testsystem för fordonsrelaterad kortdistanskommunikation (Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), konkret rekommendera former för en utbyggnad.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatsen i den här behovsstudien är att nationell finansiering bör satsas på att snarast expandera den begränsade testmiljö för fordonsrelaterad kortdistanskommunikation som idag finns i Göteborgsområdet. Minst två testplatser med stationära vägenheter bör etableras. Utöver det bör en mängd portabla vägenheter tillgängliggöras för att temporärt stärka dessa testplatser eller möjliggöra tidsbegränsats testning i olika miljöer, t.ex. vintermiljö i samband med den omfattande vintertestningen som bedrivs i Norrlands inland.

Upplägg och genomförande

Workshops med intressenter samt omvärldsanalays

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.