Pinexo - Användarvänligt verktyg för energibesparing inom processindustri

Diarienummer
Koordinator Encubator AB
Bidrag från Vinnova 612 386 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att verifiera den tekniska och kommersiella potentialen i mjukvaruverktyget Pinexo, som har utvecklats. Pinexo minskar energiförbrukningen med 10-35% i värmeväxlarnätverk i processindustrin. Pinexo är den första användarvänliga programvaran för optimering av värmeväxlarnätverk, med fokus på viktiga ekonomiska parametrar. Programvaran har verifierats industriellt och resultatet visade att man genom en mindre investering (100 000 SEK) kunde uppnå energibesparing på 500 000 SEK per år. Programvaran röner stort intresse på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Den mjukvara som har utvecklats gör det möjligt för användare att skapa ombyggnadsförslag på befintliga anläggningar som inte bara kvantifierar hur mycket energi som kan sparas, men också hur mycket ombyggnaden kommer att kosta samt en investeringsanalys med återbetalningstid. Investeringsanalysen tar hänsyn till alla de viktigaste kostnadsfaktorerna relaterade till en ombyggnad. Kombinationen av en bra användarupplevelse med avancerade flödes- och kostnadsberäkningar gör detta till ett verktyg som är kraftfullt både i teorin och i verklig användning.

Upplägg och genomförande

Efter att ha utvecklat en betaversion av programmet, fortsatte utvecklingen genom att ytterligare förbättra programmets funktionalitet och användargränssnitt. En teknisk person anställdes för att gå igenom programmet och kontrollera logiken bakom formuleringarna och även utföra ytterligare utveckling. Vi gjorde ett proof-of-concept samarbetsprojektet med ett större mejeri för att validera resultat av programvaran. Genom att få reella resultat och synpunkter från industrin, arbetade vi vidare med förbättringar och den slutliga versionen släpptes senhösten 2014.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03312

Statistik för sidan