Pilotinstallation Rengörning av IBC-behållare med robot

Diarienummer 2014-06092
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Projektets mål var att visa att systemet tvättar bättre och snabbare än befintliga lösningar, samt att energivinster kommer att ske. Detta är uppfyllt!

Resultat och förväntade effekter

Se ovan

Upplägg och genomförande

Konstruktion av verktyg, systemering av system, konstruktion och test i simulerat miljö, test i verklig miljö i lab sedan skarp installation hos kund, igångkörning och testperiod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.