Pilot för mjukvarubaserad tjänsteleverantörstruktur inom fordonsindustrin

Diarienummer 2014-03474
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94000, PV2A
Bidrag från Vinnova 1 415 147 kronor
Projektets löptid november 2014 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Arbetet inom projektet har bedrivits med de övergripande syftena att dels ta funktionen PAW från koncept till en mjukvarutjänst och dels använda PAW som en pilot för att utreda sätt att organisera samarbete mellan en OEM och en mjukvaruproduktleverantör för att få fram en konkurrenskraftig mjukvarutjänst. Konceptet PAW har vidareutvecklats för att värdera kundnytta och teknisk genomförbarhet, en kartläggning och analys av barriärer för samarbete har gjorts samt modeller och förslag till process framtagna för att öka hastigheten i samarbete och utveckling av liknande produkter.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har man gemensamt skapat utveckling och förståelse av konceptet PAW. Dock har man inte lyckats komma till ett definitivt beslut om vidare gemensamt integrationsarbete. Ansträngningar för att så skall se kommer att fortsätta också efter projektets avslutande. De mer generiska beskrivningar och modeller som projektet tagit fram kommer dock att innebära stor hjälp för både OEM och leverantör i form av att hitta rätt ingång i samarbetet, effektivitet i att komma igång med arbetet samt stöd till beslutsfattande för framtida samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektets arbete har genomförts i fyra faser 1)Integration av arbetssätt 2)Utveckling av PAW 3)Affärsmodell/IP 4)Utvärdering I dessa faser har genomförts ett tiotal arbetsmöten, ett tjugotal intervjuer samt nio stycken styrgruppsmöten där både diskussion och beslut kring samordning av fasernas arbete genomförts. Arbetet har prioriterats högt av alla tre ingående parter. Initialt fanns resursproblem inom Volvo som avhjälptes genom att projektet bland annat fick en förlängning på två månader. Reflektionsrapport kring de lärdomar och lärdomar som gjorts finns som bilaga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.