PiiA Research

Diarienummer 2014-05545
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 6 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

PiiA research var en strategisk insats för att stärka, koordinera och nätverka akademin inom PiiAs forskningsområde etapp 1, 2014-2016, men förlängt även över 2017. Projektet har genomfört tre delar under perioden i) Nationellt postdoktorprogram, ii) Forskarnätverk, iii) Projektportföljanalys.

Resultat och förväntade effekter

PiiAs postdoktorprogrammet som finansierade sex postdoktorprojekt under 2015-2017 blev mycket lyckat och fick stor påverkan på de forskningsmiljöer som fick stöd. Flera av dessa yngre forskare kommer att vara aktiva vid akademin i framtiden och kommer att bidra till forskningsområdet. PiiAs forskningsportfölj har haft 19 FUI-projekt utöver postdoktorprojekten. Dessa är väl fördelade på de olika miljöerna, även om institut dominerar. Gruv, skog och biotec är de dominerande branscherna inom FUI-projekten.

Upplägg och genomförande

I det nationella postdoktorprogrammet finansierade PiiA sex postdoktorprojekt under 2015-2017. Postdoktorprojekten finanseriades 50% av PiiA och 50% av akademi. Till detta hade projekten även industriell medfinansiering i natura som motsvarade PiiAs stöd. Det totala budgeten uppgick till ca 18 Mkr. Forskningsnätverk var fokuserat runt specifika forskningsworkshops och 2016 organiserades den första som gav flera nya samarbeten, men tyvärr blev möten 2017 inställt.

Externa länkar

PiiA webplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.