PiiA Processindustriell IT och Automation

Diarienummer 2013-01787
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 10 231 054 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

1: Mobilisera PiiAs olika intressenter inom området. Kraftfullt deltagande från processindustrierna, leverantörsföretag och akademin. 2: Organisering. Ett regelverk beslutat vid årsstämman 2015 för hur PiiA skall styras och ledas. En ledningsgrupp utifrån regionala innovationsmiljöer. 3: Erbjudanden. I form av PiiA Projects: projektstruktur och regelbundna utlysningar, PiiA Analysis: omvärlds- och branschanalyser, PiiA Research: postdocprogram samt forskarnätverk, PiiA Academy: mäkleri och ett nätverk för kompetensutveckling. 4: Goda exempel i projekt och metoder.

Resultat och förväntade effekter

1: Aktivitetsmål: Fler än 130 FUI-projekt. 8 regelbundna utlysningar och strategiska projekt. 380 enskilda projektparter. Jämn fördelning mellan olika intressenter. Rapporter, möten, presentationer genomförts nationellt. 2: Spridningsmål. Industrimedfinansiering ca 50% + akademisk medfinansiering. Projektdeltagandet inkluderar över 1000 personer. 3: Kommunikationsmål. Årligt PiiA Summit, levande web och välkänt bland intressenter. 4: Resultatmål. Med flera 3-åriga FUI-projekt finns det redan konkreta resultat väl synliga i media. 5: Effektmål. Under 2016 uppdaterades PiiAs effektlogik.

Upplägg och genomförande

PiiA drivs genom en industriledd styrelse med ledningsgrupp från regionala innovationsmiljöer. Anställda till PiiA, via värdorganisationen SICS Västerås, är programchef (100%), kommunikatör (50%) samt vice programchef (50-75%). Dessutom har personer, utifrån behov och kompetens, anlitats från de regionala miljöerna i projekt eller specifika uppdrag. Arbetet bedrivits i de strategiska aktiviteterna PiiA Projects , Analysis, Research och Academy (innovation). Samtliga aktiviteter, förutom Projects, är distribuerade med nationellt ansvar till de regionala miljöerna.

Externa länkar

www.sip-piia.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.