PiiA Aktiviteter

Diarienummer 2014-05510
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att genomföra tre aktiviteter som stärker PiiA som strategiskt innovationsprogram. PiiA Summit genomfördes 20-21 oktober 2014 med gott resultat. PiiA kartläggning har genomförts under våren 2015 och presenterat intressanta data. PiiA kommunikationsplattform har genomförts och resultaten visar att de önskemål som fanns att hitta en gemensam plattform infrias bäst med redan existerande gränssnitt.

Resultat och förväntade effekter

De resultat vi förväntade av projektet var ett lyckat PiiA Summit, en genomlysning av kommunikationsplattformar samt en kartläggning och analys av PiiA företag. Alla dessa resultat har uppfyllts och effekterna blir att vi fortsätter att jobba med mötesplatser, med en trygg kommunikationsplattform samt nya kunskaper om PiiAs företag.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit tre delprojekt med varsin projektledare. Analysen visar att detta varit ett lyckosamt arbetssätt och att genomförandet har ett stort värde för PiiAs fortsatta arbete.

Externa länkar

Information om konferensen PiiA Summit vilket är en del av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.