PIDoT Public Innovation Do Tank

Diarienummer 2012-04294
Koordinator MAESTRO MANAGEMENT AB - Calistoga Springs Research Institute
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett nytt handlingsinriktat sätt för offentlig sektor att skapa tjänsteinnovationer har tagits fram och prövats i full skala. De låter personal i offentlig sektor, medborgare och experter att gemensamt på kort tid ta fram prototyper. Ett internationellt nätverk av intressenter kring detta finns. Målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

64 deltagare i 8 blandade grupper med deltagare från offentlig sektor, studenter, äldre medborgare samt teknik/designspecialister producerade 7 prototyper under PIDoT i Lycksele juni 2013. 3 av dessa har givits både ekonomiskt stöd från Norrlandsfonden samt kompetensstöd från Centrum för entreprenörskap för fortsatt utveckling. Nätverk har byggts genom de deltagande organisationer samt genom inbjudan att göra ett antal presentationer i Bryssel och på konferenserna Offentliga Rummet, Sundsvall 42, Open Innvoation 2.0 2013, e-challenges2013 samt GlobalForum 2013

Upplägg och genomförande

Projektet har följt plan som fungerat väl. PIDoT konceptet har utvecklats och förfinats under projektet, bl a genom introduktion av pre-workshops för att förbereda deltagare och stärka processen. Viktiga lärdomar har dragits kring bla vilka krav som bör ställas på värdorganisationen till PIDoT, samt arbetsformens anpassning till deltagarnas (nationella) kultur, samt behovet av uppföljande aktiviteter, dels för att stödja framtagna prototypers realisering, dels för återkoppling i PIDoT processen.

Externa länkar

Projektets hemsida som också är ett redskap för att genomföra PIDoTer, samt resultaten från genomförda events .

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.