Personaliserade intranät genom sökning och automatiserad preferensmönsteranalys

Diarienummer 2013-00454
Koordinator Euroling AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - januari 2015
Status Avslutat