People Powered Future - mobilisera designområdet

Diarienummer 2015-00523
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att koppla redan existerande aktiviteter till ett systemperspektiv för att mobilisera områdets olika organisationer och aktörer. Ett annat syfte med den breda ansatsen det första året har varit att visa att medfinansiering för aktiviteter kopplade till det designdriva innovationsområdet, inte är en svag länk. Syftet har också varit att synliggöra bredden av aktörer som vill delta och bidra i processen och utveckla den tillsammans för att åstadkomma förändring.

Resultat och förväntade effekter

I korthet kan resultatet av People Powered Future sammanfattas: -Systemperspektivet och den övergripande processen har fungerat väl för att koppla ihop och mobilisera många aktörer inom designområdet. Det finns ett starkt stöd för behovet av en övergripande process, som People Powered Future. Aktörer som kan eller vill bidra med medfinansiering i processen är många. PPF har lett till fortsatta satsningar på designdriven innovation som drivs av deltagare i aktiviteterna. Flera av aktiviteterna i processen kommer också att fungera som underlag för den fortsatta satsningen som görs

Upplägg och genomförande

People Powered Future har under det gångna året genomfört aktiviteter tillsammans med stora delar av de organisationer som verkar inom designområdet. Eftersom målet har varit att mobilisera aktiviteter och aktörer så har själva processen möjliggjort en rad nya samarbeten. De nya eller väsentligt förbättrade produkterna, varorna, eller tjänsterna ligger inte inom ramen för huvudprojektet utan blir en följd av de aktiviteter och processer hos deltagarna. Processerna som har startats i och med People Powered Future har inneburit fortsatta konkreta projekt hos deltagande aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.