Patientupplevelse labbet

Diarienummer 2016-05303
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Experio Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Projektet har skapat en fördjupad samverkan mellan Landstingen Värmland, Sörmland, Västernorrland, Stockholm samt VGR. Gemensamt driver vi Experio Lab vidare organiserat i en samordningsgrupp för ledning och en arbetsgrupp för genomförande. Tillsammans stödjer vi utveckling av inbäddade miljöer, skapar samverkan mellan dessa, - deltar i den nationella diskussionen kring design och användarinvolvering för transformation av hälso- o sjukvården i en användardriven riktning, - deltar i kunskapsutveckling och forskning, samt utvecklar förmåga avseende policyutveckling.

Resultat och förväntade effekter

-En etablerad samordningsgrupp med ledningsfunktioner representerade samt arbetsgrupp med veckovisa möten. Alla deltar med egen finansierad och dedikerad resurs. - Två fortsättningsprojekt/processer är utvecklade och formulerade som ansökningar till Vinnova. A. Patientupplevelselabbet för att tydligare utveckla samverkan som en aktör för att utmana policy. B. Transform - med syfte att utveckla samverkan samt de respektive labbens förmåga att bidra till sina hemorganisationers förmåga och kapacitet avseende design som del av innovationsledning.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits i samverkan mellan Landstingen i Värmland, Sörmland, Västernorrland, Stockholm samt Västra Götaland med Värmland som koordinerande part. Gemensamma träffar har genomförts för workshops. Andra parter bjudits in att delta. Exempel är SVID, SKL, Innovationsguiden, Linköpings respektive Göteborgs universitet/HDK, samt Leading Healthcare. Kontakter har också funnits med Landstinget i Kalmar samt Region Skåne. Arbetet har letts av Tomas Edman från LiV med stöd av samordnings respektive arbetsgrupp. Konsultstöd för processen upphandlats av Usify AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.