Partnerplattform för internationell handel med information

Diarienummer
Koordinator Mancx & More AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att underlätta handel med information mellan individer genom att tillhandahålla en partner-plattform med denna funktionalitet. Partners, tex expert-siter eller q&a-forum, kan med enkla medel använda plattformen för att låta sina egna användare få tillgång till köp- och säljfunktioner. Projektet har lyckats färdigställa en första version av api´et och plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har byggt plattformen under året och integrerat en partner. I linje med målen för projektet har vi kunnat erbjuda partners en färdig lösning för handel med information. Vi har lyckats etablera en teknisk standard för handel med information, men den har inte haft den förväntade efterfrågan. Vi har under hösten ändrat inriktning på produkten. Den nya affärsinriktningen som baseras på samma plattform ger goda förutsättningar att nå de monetära målen under den kommande 24-månaders perioden. Utfallet är positivt.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort genomgått de vanliga faserna i ett mjukvaruprojekt; planering, krav, design, utveckling, test, installation. Vi använder en agil process, vilket i detta fall innebär att krav/design/utveckling/test-faserna ofta delvis går in i varandra och i viss mån utförs parallellt. Som i många mjukvaruprojekt ligger stor del av hemligheten bakom ett lyckat slutresultat i domänkunskap och kravhantering. Mycket tack vare ett stort fokus på dess områden lyckades vi bygga en plattform och ett api som fungerade väl efter release.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.