Parasit-epigenetik: riktad läkemedelsutveckling. Stöd för att skriva FP7 ansökan 2nd stage.

Diarienummer
Koordinator iNovacia AB
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat