Paradigmskifte för den grafiska branschen - pris på en minut

Diarienummer
Koordinator ARIFIQ DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har lagt grunden för en långsiktig och hållbar tillväxt. Efter samtal med många ur kundgruppen har ett kunderbjudande och en prismodell tagits fram. Projektet har säkerställt att bolaget kan uppfylla kundernas verkliga behov, vilket har varit ovärderligt inför framtiden. Vi vet nu mer eller mindre exakt vad vi behöver göra för att bli framgångsrika. Projektet har säkerställt den nödvändiga kapitaltillförseln inför kommande expansionsfas. Projektet har bidragit till en säkrare internationell strategi. Ett mål har dock ej kunnat uppfyllas, Tecknande av 10 kundavtal.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget har med projektets genomförande en stabil grund att stå på, vilket minimerar framtida risker. Förväntningarna är att med en mycket god kundkännedom, partnerskap och riskkapital kommer att göra arifiQ Development till ´Världsledande inom infrastruktur för tycksaksbeställningar´, med en omsättning på minst 100 mkr år 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en lyckosam metod för affärsutveckling (affärsplan, affärsmodeller) och anskaffning av kapital. Nätverkande, utbildningar, kundsamtal, affärsutvecklingsmöten, pitchningar i olika finansieringsforum, möten med finansiärer har tillsammans med företagsinterna workshops lett oss fram till en affärsplan med tydliga strategier. Vilket i sin tur har medfört framgång hos investerare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04091

Statistik för sidan