PaPP

Diarienummer 2012-01602
Koordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - ALTEN SVERIGE - Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 505 720 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förbättringen av prestanda nås inte längre med enkelt öka klockfrekvenser och industrin har valt flerkärnig teknik. Den växande efterfrågan på större flexibilitet och effektivitet som de senaste framstegen inom kretsteknik inkluderar SoC för integrering och energisparmöjligheter. Exempel, nya arkitekture är Tegra, Tilera64Pro, Snapdragon och Epiphany. Projektets mål är förbättrade verktyg och effektivare utvecklingsstöd för programvara. Utöver förkorta utvecklingstiden även på förhand ge prestanda analys. Altens exploatering, se welänk länk nedan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har medfört resultat som innebär förkortad tid till marknaden. Det stipulerade målet var 20% förkortning och de involverade verktyg och programmeringsmodell har hanterat detta. Minskning av kostnaderna för systemdesignen är tydlig och klart inom målet på 15% tack vare automatisering av inbäddade SW portering på olika plattformar. Projektet stöd för olika domäner är hanterat med hjälpa av enhetliga inbäddade arkitekturer och plattformar för heterogena system. Exploatering är synbara via konkreta verktyg för nya arkitekturer, integrerade teknologier 3:e parts prod.

Upplägg och genomförande

Projektets metodik avsåg att utifrån forskningsläget identifiera möjliga vägar för att möta de identifierade kraven från de industrin i de relevanta domänerna. För partners del innebar detta att sätta fokus på utvecklingsplattform för vald hårdvara, ARM, Tilea och Parallella och utveckla stöd för dessa. Vidare för krossbyggsystemet som utvecklades i projektet gällde att ansluta systemstöd för ökad adapterbarhet som systemanpassning för samt valda standarder för projektet. Utöver grundläggande analys ägnar partners stor andel tid på utveckling och implementering i mjukvara.

Externa länkar

Alten exploitPolicy Extension of PappAdaptPython pappadaptLinx4PyEmul RTOS TileraPro64 OSE RTOS for TileraPro64 PaPP projektets websida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.