Påhoj, en cykelsits och barnvagn i ett

Diarienummer 2015-05756
Koordinator PÅHOJ AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Pengarna från Vinnova har gjort det möjligt för mig att anlita konsulter till att gå igenom och konstruera om min produkt Påhoj för att uppfylla säkerhetstester och ta ett steg närmare att bli verklig. Det har krävts en hel del krafttag i att hitta en konstruktion som tillgodoser och fungerar bra både som barnvagn och cykelsits. Stor tyngd har lagts på själva sitsen då det kommer kräva ett stort verktyg, både fysiskt och ekonomiskt. Då måste allt stämma. Moment från standarderna har simulerats i CAD.

Resultat och förväntade effekter

Konstruktionen har bearbetats och det har det blivit möjligt för mig att ta fram en ny prototyp som kommer kunna testas av mot användare. Jag förväntar mig att få mycket värdefull feedback på handhavande och verifiera funktioner. Skulle det visa sig vara moment som ter sig annorlunda än förväntat så finns det nu tillfälle och chans att ´göra om och göra rätt´, dvs iterationer. Den nya, bättre definierade konstruktionen har gjort det möjligt att kommunicera med produktion på ett ´riktigt´ sätt och få värdefull återkoppling och närma mig produktion.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande hade från början en tydlig linjär plan. Efterhand som projektet satte igång, möblerades det om en del. Detta gjorde att moment som var planerade in senare, var tvunget att komma tidigare. Ett exempel på det var att identifiera sourcade delar så snart som möjligt för att undvika att lägga tid och pengar på att konstruera delar som finns färdiga, sk off-shelf delar. Men detta gjorde också att tidsåtgången blev betydligt längre än planerat eftersom detta momentet inte var inräknat att komma så tidigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.