Övervakning av dricksvattenkvalitet med elektronisk tunga för en säker och trygg dricksvattenförsörjning

Diarienummer 2014-04998
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 1 989 067 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Vattenverk och fastighetsägare i Sverige har juridiskt ansvar att säkerställa en säker dricksvattenförsörjning till konsumenter och slutanvändare. Idag finns ingen existerande kommersiell lösning som uppfyller de behov som detta medför. Syftet med detta projekt är att kommersialisera teknologin ´elektronisk tunga´ som i realtid och on-line varnar vid avvikelser i dricksvattenkvaliteten, att verifiera affärsidén kommersiellt och tekniskt, identifiera behovet av produktutveckling samt att bygga en skyddsposition för tekniken. Målet är att ta fram en affärsplan.

Förväntade effekter och resultat

Effekter och resultat av ett framgångsrikt projekt: - Vi har tagit konceptet till en påbörjan av kommersialisering i samarbete med referenskunder. - Vi har konstaterat att tekniken möter de tekniska och kommersiella krav som ställs. - Vi har utvecklat genomarbetade affärsmodeller för identifierade kundsegment. - Vi har tagit fram en affärsplan att presentera för investerare, som grund för ett företag för den vidare kommersialiseringen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet är indelat i sex arbetspaket baserade på huvudsakligen fem delmål med syftet att leverera en affärsplan för vidare kommersialisering. Delmålen kan sammanfattas med: 1. Affärsidé 2. Marknadsplan 3. Kommersiell verifiering 4. Teknisk verifiering 5. Identifiering av produktutvecklingsbehov Arbetet i arbetspaketen sker under fyra etapper, där den första etappen startar i januari 2015. Den fjärde och sista etappen är planerad till våren 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.