Övervakning av dricksvattenkvalitet med elektronisk tunga för en säker och trygg dricksvattenförsörjning

Diarienummer 2014-04998
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 1 989 067 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Projektets mål har varit att verifiera hypotesen att teknologin "Elektronisk tunga" ger en tillförlitlig och kostnadseffektiv avvikelsedetektion i dricksvattenkvalitet och genererar kundvärde. Syftet har varit att förbereda en kommersialisering av tekniken genom både kommersiell och teknisk verifiering. Under projektets gång har vi åstadkommit en tillräckligt bra verifiering för att nu kunna gå vidare med kommersialisering av en produkt.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi färdigställt en affärsplan och tillsammans med en potentiell kund definierat en "minimum viable product" (MVP) som är tänkt att bli en första kommersiell produkt som vi utvecklar tillsammans med kunden. MVP-sensorn är nu definierad i 30 specifikationspunkter, ritningarna är färdiga och tillverkningen testad. Nästa steg är att få till en kundfinansierad tillverkning av en mindre serie MVP-sensorer. Dessa ska ligga till grund för en bredare lansering av tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt och genomförts enligt riktlinjerna för VINN Verifieringsprojekt, vilket innebär att projektet har varit uppdelat i fyra etapper med separata projektplaner, mål och leverabler vilket har möjliggjort att projektet följts upp flera gånger vid tre stycken etappmöten.Vi har utöver Vinnovas experter även haft tillgång till en coach som hjälpt oss att vidga perspektiven och i viss mån styra om projektet under resans gång.

Externa länkar

http://www.sense2bits.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.