Översikt av projektsatsningar inom öppna data

Diarienummer 2013-05537
Koordinator ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB - PwC (e-förvaltning)
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att göra en genomgång av de resultatet från de utlysningar för öppna data som Vinnova genomförde 2012 och försöka klassificera projekten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en rapport som bifogas. Rapporten kommer formges och publiceras som en PwC-rapport.

Upplägg och genomförande

Projektet har ägnat mycket tid åt att frigöra och strukturera data från de pdf-filer som ansökningar och slutrapporter är sparade som. Data från dokumenten har sedan analyserats och kompletterats med svar från en webbenkätundersökning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.