Översättning av licenser CC0 och PDM

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att översätta licenser för Creative commons CC0 och PDM (Public Domain Mark) samt implementera dem i vägledningen för publicering av öppna data är uppfyllt. Målet att anpassa presentationen av vägledningen för publicering av öppna data till e-delegationens metod för utveckling i samverkan är uppfyllt och klart att implementera på vidareutnyttjande.se under hösten.

Resultat och förväntade effekter

Version 4 av CC0 och PDM är översatta till svenska och överlämnade till Creative Commons i USA för kontroll och publicering. e-delegationens metod för utveckling i samverkan är invävd i vägledningen och klar att lanseras på vidareutnyttjande.se under hösten.

Upplägg och genomförande

Vi har med hjälp av jurister tagit fram förslag på översättning av licens- och kringtexterna kopplade till Creative Commons CC0 och PDM. Vi har märkt upp informationsmängderna i den nya sammanslagna vägledningen med processteg enligt e-delegationens metod för utveckling i samverkan och kommer att presentera resultatet på vidareutnyttjande.se under hösten

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.