Översättning av licenser CC0 och PDM

Diarienummer 2015-02487
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att översätta licenser för Creative commons CC0 och PDM (Public Domain Mark) samt implementera dem i vägledningen för publicering av öppna data är uppfyllt. Målet att anpassa presentationen av vägledningen för publicering av öppna data till e-delegationens metod för utveckling i samverkan är uppfyllt och klart att implementera på vidareutnyttjande.se under hösten.

Resultat och förväntade effekter

Version 4 av CC0 och PDM är översatta till svenska och överlämnade till Creative Commons i USA för kontroll och publicering. e-delegationens metod för utveckling i samverkan är invävd i vägledningen och klar att lanseras på vidareutnyttjande.se under hösten.

Upplägg och genomförande

Vi har med hjälp av jurister tagit fram förslag på översättning av licens- och kringtexterna kopplade till Creative Commons CC0 och PDM. Vi har märkt upp informationsmängderna i den nya sammanslagna vägledningen med processteg enligt e-delegationens metod för utveckling i samverkan och kommer att presentera resultatet på vidareutnyttjande.se under hösten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.