OTIF ´Object Tracking inside Frames´ Programvara för indexering, sökning och analysering av videoströmmar

Diarienummer
Koordinator VIDISPINE AB
Bidrag från Vinnova 2 262 684 kronor
Projektets löptid maj 2013 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00203

Statistik för sidan