ORW- man-made fossil reefs

Diarienummer 2014-01564
Koordinator Fjärilshuset Haga Trädgård Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Externa länkar

www.oceanreefworld.com