Ortrud Medical: En ny standard för patientsäkra intravenösa stick

Diarienummer 2015-05242
Koordinator Ortrud Medical AB
Bidrag från Vinnova 496 800 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla produktkonceptet till en färdig prototyp som kan verifieras i en klinisk studie. Konceptet har framgångsrikt verifierats mot användare och tekniskt i labbmiljö. Produktionsmässigt finns det möjlighet att skapa en mekanism som kan generera kliniskt värde. Vi har nu en prototyp som kan genomgå pilottester i en simulerad klinisk miljö inför en mer omfattande klinisk studie.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har verifierat de grundläggande värdeskapande aspekterna av produktkonceptet såväl som identifierat möjliga hinder som produktutvecklingen måste ta hänsyn till. Till följd av projektresultaten har det utvecklats en prototyp som kan testas i pilottester inför en klinisk studie.

Upplägg och genomförande

Projektets sex arbetspaket genomfördes till viss del parallellt då de till stor del var avhängande varandra. De utfördes inom det planerade tidsutrymmet. Ny data som uppstod under projektet gjorde att vissa mål ej längre var relevanta varför de inte utfördes.

Externa länkar

Då produktkonceptet fortfarande inte är patenterat innehåller hemsidan ingen detaljerad information.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.