Organisering av produkt-tjänsteframtagning för globala marknader

Diarienummer 2013-03633
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 5 359 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

För att bibehålla konkurrenskraft och innovationsförmåga arbetar många svenska industriföretag mot att bli globala produkt-tjänsteleverantörer där kärnprodukter kompletteras med tjänster (ex underhåll) över produktlivscykeln. Projektet har utvecklat, implementerat och spridit utvecklingsmetoder för hur tillverkande företag kan erbjuda globalt kundanpassade produkttjänsteerbjudanden med högt kundvärde utan skenande utvecklingskostnader.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektteamet, som inkluderar akademisk expertis, involverade företag samt implementeringsorienterade kunskapsintermediärer, har projektet utvecklat helt nya produkt/tjänsteutvecklingsmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektet har kombinerat litteraturstudier, explorativa fallstudier, globala enkätstudier och praktiska experiment i samarbete mellan akademi, företag och kunskapsintermediärer för att utveckla/implementera/sprida nya validerade PSS-metoder för kostnadseffektiv kundanpassning och tjänstefiering av produkterbjudandanden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.