Optolexia - tidig upptäckt av dyslexi. Förstudie internationalisering

Diarienummer 2015-05294
Koordinator Optolexia AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Syftet var att undersöka förutsättningarna för att introducera vår screeningmetod för dyslexi på den amerikanska marknaden. Genom detta projekt har vi fått en god förståelse för det amerikanska skolsystemet, hur behovsbilden ser ut och vilka krav som ställs. Målet är väl uppfyllt vilket gör att vi har en god bild och förståelse för vad som krävs i nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Utöver att undersöka hur det amerikanska skolsystemet fungerar ingick det även att verifiera behovet och hur konkurrenssituationen ser ut. Bedömningen är att vi har mycket goda förutsättningar att bli framgångsrika på den amerikanska marknads, behovet och potentialen är stor. För att lyckas krävs en att metoden validerad/bevisas lokalt. Detta var inga nyheter för oss varför det redan fanns i planen. Det som dock var viktigt var att få det bekräftat av oberoende parter att det finns en marknad för vår lösning och att vi ligger helt rätt i tiden.

Upplägg och genomförande

En framgångsfaktor i detta projekt var att vi anlitade lokala experter för att göra denna utredning. Utan deras kontaktnät och kunskap hade vi aldrig lyckats nå det resultat vi gjorde. Det är helt enkelt inte möjligt att göra denna typ av analys från Sverige. Vi har hela tiden haft en tät kontakt via framförallt Skype där vi löpande stämt av läget. Vi har även löpande fått skriftliga rapporter som kunnat delats internt. Vi hade också ett förhållandevis stort kontaktnät i USA innan detta projekt och det har varit till stor nytta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.