Optimal Resurseffektivitet vid papperstillverkning

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stödja och effektivisera koordinering av ansökningsprocessen. Särskilt det som omfattade ansökans planering, konsortiuppbyggning, budgetering, skrivning, och inlämning till EU. Projektet ledde till en ansökan, `Toward Optimal Resource Efficiency in Paper Production´, som inlämnades till EU, referensnummer: FP7-604025-1.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var att en ansökenskonsortium uppbyggdes och ansökan inlämnades till EU. Finansiering för projektet möjliggjorde en stor satsning från 2 forskare från Innventia och 3 personer från EU-supportkontoret. EU-supportkontorets insats inriktades på Impact delen i ansökan. Uppläggningen fokuserades på projektets relevans, vilka aktörer kan påverka utfall, problemanalys som projektets mål skulle möta. Underhand lästes och kommenterades ansökan i olika omgångar. EU-supportkontoret också medverkat med administrativt stöd med EPSS, budget, mm.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs av 2 personer: en projektledare/ansökanskoordinatör som ansvarade för att uppbygga konsortium, planera, och skriva ansökan, och en vetenskap ledare med erfarenhet att koordinera ett EU projekt som tillrådde projekt ledare och hjälpte bygga industriella kontakter inom konsortiet. Dessutom stöttades ansökan av 3 personer från EU-supportkontoret för att granska och tillråda innehåll och struktur av ansökan, främst inriktad på Impact, hjälpa med de tekniska kraven inlämningsprocess, och bidra till lösning av allmänna problem. Detta upplägg fungerade bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03352

Statistik för sidan