OPTIKYL - Kylsträcksmätning

Diarienummer 2015-02410
Koordinator Shapeline AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Syfte och mål

- Verifiera möjligheten till effektiv mätning/styrning av härdningseffekter i ett varmbandsvalsverk genom optisk mätning före och efter en kylsträcka.
- Produktifiera ett mätsystem baserat det pilotsystem för optisk mätning i varmbandsvalsverk som utvecklats inom ett tidigare Vinnova-projekt. Samt kompletterar detta med mätning av sidkrokighet av bandets form (Camber).
- Utveckla en första modell för styrning av härdningseffekter baserat på optisk mätning.

Förväntade effekter och resultat

Om man kan bestämma planhets-/formdefekter på stålplåt genom att optiskt mäta före och efter härdningsprocessen direkt i varmbandsvalsverket, så kan man potentiellt styra processen och på det sättet förbättra effektiviteten och kvaliteten avsevärt. Dessutom skapa en ny produkt/applikation för Shapeline.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre huvudfaser. Initialt projekteras och genomförs installation av ny mätare efter kylsträckan samt att uppdateringar genomförs i existerande system i mäthus avseende anpassade algoritmer och prov av cambermätning. Andra delen består huvudsakligen av genomförande av testmätningar, initial analys och anpassningar inför vidare mätningar. Tredje delen består huvudsakligen av mätningar, analys och systemidentifiering av härdningsprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.