OPTIKYL - Kylsträcksmätning

Diarienummer 2015-02410
Koordinator Shapeline AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2015

Syfte och mål

Projektet har visat på betydelsen och möjligheten av att kunna mäta planhet i varmbandsprocessen (färdigverk och kylsträcka) samt visat att mätsystemet kan generera data lämplig för styrning i realtid.

Resultat och förväntade effekter

Vidareutveckling av produktionsprocessen kan nu understödjas av relevanta mätdata. Realisering av ett mätsystem för att högupplöst och noggrant kunna mäta planhet på varmt material i stålverk öppnar för helt nya möjligheter till processförbättring och processtyrning.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har utförts produktion/installation/integration/test av mätsystem, modifiering av produktionslina, testmätningar, analyser och verifiering. Samarbetet mellan projektets tre parter har varit mycket gott.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.