Optical fibre probe system for high-precision distance measurement

Diarienummer 2012-03335
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att undersöka den affärsmässiga potentialen hos en fiberoptisk interferometrisk mätmetod utvecklad av Acreo i samarbete med System 3R International. Målet har varit att utvärdera marknaden och finna undersöka vägar för kommersialisering av tekniken. Hittills har en produkt realiserats och finns till försäljning. I nuläget är bedömningen att den totala marknaden fortfarande är liten och fortsatt arbete kommer att krävas för att hitta rätt tillämpningsområden.

Resultat och förväntade effekter

Interferometern saluförs nu genom System 3R med vilka Acreo nu har ett affärssamarbete. Utöver detta finns ett antal kontakter med företag med intresse för tekniken. Där finns även en plan för fortsatt kommersialisering. På den tekniska sidan har Acreo byggt upp nyckelkompetens inom kalibrering. Instrumentets unika fördelar i relation till konkurrerande tekniker har klarlagts liksom produktionskostnader. Demonstratorer med max mätavstånd 1,8mm, 6 kHz mätfrekvens, och nanometernoggrannhet har konstruerats.

Upplägg och genomförande

I den ursprungliga planen delades projektet upp i tre faser. Inför och efter varje fas har ett möte genomförts då kommande aktiviteter diskuterats. Planen har därför ändrats under projektets gång. Projektet har försenats ett flertal gånger av olika anledningar från den ursprungliga tidsramen 2012-11-15 - 2014-02-28 till ett slutdatum 2017-07-28. Rise Acreo har varit projektets ende deltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.