OpTex

Diarienummer 2014-06059
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 493 445 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom OpTex samarbetade Innventia med Prof. L Cruickshank, U. of Lancaster, UK, Imagination för att i ett Open Innovation perspektiv möjliggöra för ett antal partners i olika delar av värdekedjan att samlas och samarbeta inom ett fokuserat område. Möjligheter till samarbete diskuterades inte bara med Innventia utan även med KTH och Konstfack. Projektet har resulterat i en analys av relevanta existerande plattformar med intressant format inkl en genomgång av potentiella intressenter och deras motivation för deltagande samt ett utkast till en OpTex Open Innovation Platform.

Resultat och förväntade effekter

OpTex resulterade i en analys av och insikt i Open Innovation processer, ett utkast till plan för implementering, och konkreta kontakter för fortsatta samarbeten i framtiden. Den största förväntade effekten är att vi har skapat en bra startpunkt för att bygga en Open Innovation plattform som ett komplement till vårt nuvarande arbetssätt.

Upplägg och genomförande

Eftersom OpTex var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Storbritannien var upplägget baserat på Skypemöten, telefonkonferenser, epost kontakter samt fysiska möten i Stockholm. Projektstrukturen, inklusive de digitala och fysiska möten, fungerade väl men det fanns en svårighet i kommunikationen kring de fysiska workshopsverktyg som designades av Lancaster U.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.