Öppna, tillgängliga Passersystem 2.0

Diarienummer 2014-06290
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 2 366 950 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att ta fram en systemarkitektur för ett effektivt, öppet, säkert och tillgängligt open-sourcebaserat system mot vilket olika organisationer kan ansluta sina respektive passersystem. Framtagning av specifikation, systemarkitektur, prototyp, testplattform samt beredning av väg för en ´riktig´ upphandling har varit tydliga mål i projektet. Dessutom har innovationsupphandling som form utvärderats.

Resultat och förväntade effekter

Projektets tre faser (tävlingsbidrag-prototypskiss-prototyp) har resulterat i 2 fungerande open-sourcebaserade prototyper för administration och användning av ett samordnande passersystem över org-gränser. Effekten av projektet är ett ökat intresse från beslutsfattare inom Lunds universitet och externa större organisationer att gå vidare i en kommersiell upphandling mot regional nytta. Detta innefattar öppnare miljöer, mer kontroll, ökad säkerhet, ökad leverantörskonkurrens, mer specifika behörigheter samt enklare och mindre personberoende administration.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit bemannat med expertis inom följande områden: Projektledning, IT , upphandling, ekonomi, mjukvara, fastighet, säkerhet. Regelbundna och fokuserade möten har hållits under hela projekttiden och noggrann gemensam utvärdering och selektering av externa insatser har betonats. Budgetmålet har uppfyllts men begäran om förlängning av projekttid har gjorts och beviljats vid 2 tillfällen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.