Öppna data Värmland

Diarienummer 2015-02480
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN - Länsstyrelsen i Värmland
Bidrag från Vinnova 36 463 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att öka förståelse och kompetens om varför det är viktigt att arbeta med öppna data i sin egen organisation, samt vilket mervärde detta arbete kan resultera i. Alla deltagande organisationer är överens om att detta är väl uppfyllt. Uppfyllelse av projektmålen är beskriven ovan.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet är väl kopplade till de uppsatta målen. - Tre seminarier kring öppna data på olika teman har genomförts - Projektet har gett en ökad kompetens hos 77 unika besökare på plats samt 40 unika besökare online - Projektet har gett en ökad legitimitet för arbetet med öppna data i den egna organisationen - Projektet har resulterat i att fler organisationer vill ansluta sig till nätverket öppna data Värmland - Projektet har resulterat i att organisationerna i nätverket Öppna data Värmland har fått ökat förtroende att fortsätta en genomsam satsning på området

Upplägg och genomförande

Alla deltagande organisationer var innan projektet överens om att det har varit svårt och komplicerat att informera om öppna data i den egna organisationen. Tack vare att projektet har arrangerat tre lättsamma och kostnadsfria frukostseminarier på området öppna data på olika teman har det resulterat i att fler har fått en insikt i området, att det inte bara är en IT-fråga utan berör hela verksamheten samt att fler fått upp ögonen för vilket mervärde det kan resultera i. Tack vare de tre seminarierna upplever flertalet organisationer att förståelsen för öppna data har ökat.

Externa länkar

Webbplats för projektet och nätverket. Under material finns de filmade seminarierna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.