Öppna data Kolada fas 1 - 3

Diarienummer 2014-04053
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett webbaserat verktyg för att underlätta publicering av länkade öppna data har tagits fram och lanserats enligt plan. Dcat beskrivning framtagen och publicerad.

Resultat och förväntade effekter

Webbverktyg där respektive kommun kan skapa kod för sin egen psi-datasida med 23 länkade nyckeltal från Kolada lanserades i september. Ytterligare ca 2000 nyckeltal i Kolada-databasen publiceras uppdelat på ca 20 kategorier, lansering januari 2015. Databas och datamängder i Kolada beskrivs i enlighet med Data Catalog Vocabulary (DCAT) och finns publicerad på öppnadata.se. Fram till december 2014 har ca 25% av kommunerna använt verktyget och publicerar sina nyckel länkade från Kolada ytterligage 10% har skapat konto men ej publicerat ännu.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samverkan med RKA (Rådet för kommunala analyser) och utvecklingen av webbverktyget har skett agilt. Lanseringen av 23 utvalda nyckeltal visade att verktyget fyller syftet mycket väl inför arbetet med resterande nyckeltal.

Externa länkar

Webbverktyg där kommuner och andra kan göra urval av länkade kommunala nyckeltal från Koladas databas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.