Öppna data i norr

Diarienummer 2015-06605
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utforma en kostnadsfri kurs om öppna data för att öka medvetenheten och kunskapen om öppna datakällor och hur man kommer igång. Målet var att nå alla offentliga organisationer i Norrbotten med denna kurs och skapa tillräckligt intresse och kunskap för att processen ska sätta igång och att alla deltagande aktörer ska publicera åtminstone ett dataset var inom en snar framtid. Efter projektet har deltagande aktörer rapporterat att frågan tack vare utbildningen har aktualiserats. Nästa år avser de väcka frågan internt och säkra resurser.

Resultat och förväntade effekter

Av 18 inbjudna organisationer så har 11 stycken deltagit i någon av de fem workshops som har hållits i Kalix, Piteå, Gällivare, Luleå och på nätet. Även ansvarig person för den regionala digitala agendan i Norrbotten har deltagit i arbetet löpande och har förankrat frågan om öppna data i ´Region Norrbotten´. Deltagarna har tagit med sig frågan om öppna data och börjat förankra den i sina respektive organisationer. Nätverk och beslutsorgan för att diskutera frågan har också diskuterats och förankrats.

Upplägg och genomförande

Kurstillfället sträckte sig över ca en halvdag och startade med en introduktion av öppna data: - vad öppen data är och varför de bör medverka - hur öppen data kan användas och vidareutvecklas för att bla utveckla nya tjänster. - hur man gör; var man kan publicera data, standarder, metadata, SKL´s riktlinjer mm Under och efter detta hölls diskussioner om deras specifika situationer för att klargöra eventuella funderingar, prata om möjliga samverkansformer, samt för och planera vägen framåt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.