Öppen testbädd för energi- och miljödata

Diarienummer 2013-01904
Koordinator Umeå kommun - IT TELEFONI
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En förstudierapport har tagits fram. I denna framgår att skapandet en öppen testbädd för energi- och miljöteknik byggd på öppen data tycks ha en potentiell nytta. När tankarna framförs möts man av en positiv respons. Det finns dock problem som snabbt förs på tal. Om öppna data ska finnas med i den explicita eller implicita innovationsprocessen hos företagen krävs mer kunskap om öppna data. Det saknas barriärsänkande tjänster/produkter mellan de som publicerar data och potentiella nyttjare. Tjänster som mäklar samman de som publicerar öppen data och de potentiella nyttjarna behövs.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har redan genererat initiativ för att ta i tu med de brister som uppmärksammats i förstudien. När det gäller kunskaps marknadsföringsdelen planeras informationsaktiviteter i samverkan med Open Data Institute (ODI). När det gäller det skikt mellan de som publicerar data (kommunen, energibolag etc) och de som skulle ha nytta av att återanvända detta data som hjälper dem med detta söks medel från Bloomberg Philantropies för påbörja skapandet av detta.

Upplägg och genomförande

Arbetet bedrevs i ett antal workshops. Workshop-formatet fungerade väl då de skapade så mycket dialog och kreativa samtal som möjligt kring hur denna plattform för innovation skulle kunna se ut och realiseras. Företag, universitet, elproducenter och kommun var representerade på workshopparna. Fler företag/typer av företag hade varit önskvärt. Bristen på kunskap om öppna data och dess möjligheter gör det dock svårt att få företag att prioritera deltagande i öppna data-projekt.

Externa länkar

Projektets aktivitetskort

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.