Öppen realtids data

Diarienummer
Koordinator KYAB SWEDEN AB - KYAB Luleå
Bidrag från Vinnova 786 580 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa tekniska lösningar, moduler, som kommuner, landsting, företag och privatpersoner kan nyttja i syfte att dela med sig, använda och sprida öppen data. Det övergripande målet är att fler organisationer på ett teknisk enkelt sätt ska dela med sig av sin data. Ett av delmålen är att bygga tekniska lösningar som fungerar för kommuner och landsting med standardsystem för fastigheter. Andra delmål är att identifiera de fem vanligaste standarsystemen/formaten för att bygga moduler till dessa samt tillgängligöra data till forskare.

Resultat och förväntade effekter

Vi bedriver idag sammarbete med kommuner och landsting i Sverige, ett flertal företag och intressse organisationer. Genom våra nätverk har projektet under projektet tiden påbörjat arbetet med att öppna data källor hos mer än 5 organisationer. Under 2014 räknar vi med att vi kommer att öppna datakällor hos 2-4 landsting och tre kommuner. Vi var för optimistiska när det gällde hur snabbt kommuner och landsting arbetar när det gäller öppen data. Trotts att de vill öppna data för allmänheten så tar det tid pga beslutsprocesser och tekniska överväganden som kräver många inblandade.

Upplägg och genomförande

Upplägget var rätt tänkt i grunden vi fick till sammarbete med tre stycken FoU projekt som använder API inom projektet deltagarna i projektet var både svenska och utländska universitet och företag. Det blev en bra testbädd för utvecklingen. Vi intervjuade även utvecklarna och förbättrade API och dokumentation utifrån deras synpunkter. API, demo verktyg för datahämtning och dokumentation finns online fritt att använda för organisation och allmänhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.