Öppen API-licens Företag

Diarienummer 2012-04119
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 557 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ta fram licensvillkor för API:er som bade mötar affärsmässiga och juridiska krav och inte avskräcker utvecklare ar svart och ofta ett stort hinder for privata företag. Syftet med projektet har varit att sänka dessa trösklar. Målet med projektet varit att ta fram och publikt och fritt tillgängliggöra samt aktivt sprida en API-licens med tillhörande vägledning för privatägda företag som står inför vid ett publicerande av API:er. Detta har genomförts och tillgängliggjorts på http://apilicens.se/

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av 1) en kartläggning av viktiga affärsmässiga och berörd lagstiftning (validerad av branschaktörer) 2) En öppen och fritt tillgänglig samt fullt konfigurerbar API licens med tillhörande guider och vägledning (se http://apilicens.se/) samt 3) spridning till relevanta aktörer. Effekterna förväntas bli avsevärt minskade investeringskostnader avseende licensframtagning för små nystartade företag med avsikt att publicera API:er. För större och/eller etablerade aktörer förväntas effekterna av licensen bli en de-facto standard för svenska marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i följande steg: 1) Expertbaserad kartläggning av rättsliga överväganden, affärsmässiga vägval samt utvecklarkrav 2) Validering av kartläggningens resultat genom heldagsworkshop med ca 20 externa deltagare samt Facebookgrupp 3) Framtagning av licensvillkor baserat på validerad kartläggning 4) Feedback på licenstexter från Facebookgrupp samt direktkommunikation med berörda aktörer 5) Publicering av licenstexter, guider samt informerande texter på http://apilicens.se 6) Spridning på relevanta konferenser samt bloggar och nyhetssajter

Externa länkar

Webbplats för publicering av resultat Versionshantering av licenstexter samt källkod till http://www.apilicens.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.