OpiFlex - mobil robotplattform, ökad konkurrenskraft med flexibel automation

Diarienummer 2012-03071
Koordinator OpiFlex Automation AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att förbereda för marknadsintroduktionen och hitta lämpliga affärsmodeller, marknadskanaler, samarbeten och prismodeller samt en marknadsstudie och sänkta produktkostnader. Vi har lyckats att nå våra uppsatta delmål.

Resultat och förväntade effekter

Vinn Nu projektet har varit mycket lyckosamt. Vi har besökt många kunder på plats för att hitta svagheter i konceptet och för att mer i detalj förstå strategiska val av tillämpningar, affärsmodeller, behov och produktutformning för 2015+. Marknadsstudien visar på stort behov av mobil automation i Sverige samt Europa och USA. Vi har under projektet lyckats uppfylla alla delmål och lyckats ta fram ett förfinat koncept där modulariserad koncept. Vi håller på att söka två nya patent. Vi bedömmer att nya konceptet kommer att sänka tillverkningskostnaden på plattformen långt mer än målet.

Upplägg och genomförande

Vi har lagt mycket energi på att besöka och diskutera med kunder, titta på verkliga situationer för att förstå eventuella svagheter med konceptet. Vi har involverat konsulter med fokus på produktkostnader. Vi har tillsammans skapat ett förfinat modulariserat koncept på både produkt och systemnivå. Två nya patent håller på att sökas. Med konsulter har vi även utvecklat en produktionsekonomisk modell som beräknar produktivitet och täckningsbidrag. Modellen hjälper oss att räkna fram lämpligt pris och payoff för en komplett installation.

Externa länkar

OpiFlex video från pilotinstallation SR P4 intervju i radion OpiFlex på web-TV, intervju med Ch Industrys VD ang OpiFlex. Mobila robotar tågar in i fabriken OpiFlex web

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.