OpiFlex - Mobil automation - för ökad produktivitet vid småserietillverkning, steg 2

Diarienummer 2013-03285
Koordinator OpiFlex Automation AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har arbetat fram ett nytt mobilt robotkoncept som nu är lanserat på ELMIA AUtomation den 6-9 maj 2014. Det nya konceptet mottogs mycket positivt. även om det gamla fick mycket positiv feedback, så sa kunderna att detta kändes mer robost och färdigt. Vi har lyckats sänka tillverkningskostnaderna ytterliga jämfört med plan.

Resultat och förväntade effekter

Målet med projektet är att: 1.Verifiera koncept - Klart 2.Detaljkonstruktion av konceptet (mek, el) - Klart 3.Planera produktion/outsourcing - Klart 4.Planera marknadsintroduktion - Klart lanserat på ELMIA 6-9 maj 2014 5. Söka fortsatt finansiering - Pågpr, söker och fått bra respons. Ej klart

Upplägg och genomförande

Vi har använt LEAN Product Development (LPD) som utvecklingsmetod, vilket gett enormt stor utväxling. Vi har kunna hitta ett ännu bättre och mer flexibelt koncept genom LPD tekniken Set Based Design. Två nya patent har sökts. Marknadsintroduktionen var nogrannt planerad och genomfördes på den stora automationsmässan. Mycket bra mottagande.

Externa länkar

http://opiflex.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.