Operational AI for process industry

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS, Kista
Bidrag från Vinnova 4 482 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Opera kommer att göra övergången från maskininlärning testat på verkligt processdata till operationell AI som levererar kontinuerligt robusta realtidsprediktioner. För att leverera uthålligt värde inom processindustrin behöver vi ta fram ramverk som tillhandahåller en tillförlitlig operationell miljö för prediktionsmodellerna, så att de kan anpassa sig till förändringar, och så att de kan tolkas på ett tillförlitligt sätt av operatörer. Dessa ramverk är nödvändiga för att snabba upp innovationstakten inom AI för svensk industri.

Förväntade effekter och resultat

Opera kommer att förse processindustrin med de nödvändiga komponenterna för ett sådant ramverk genom att adressera några nyckelutmaningar och visa dem i bruk i en fullt operationell processindustriell pilot.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att arbeta iterativt med följande huvudsakliga arbetspaket: - Kontinuerlig drift, felhantering - Transparens för operatörer - Processoptimering och AI, processförändringar - Generalisering för framtida kommersiella tillämpningar Projektet kommer att inkludera resultat från projektena Smarta Flöden samt Digitala Stambanan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2019

Diarienummer 2019-02521

Statistik för sidan